กรมขนส่งทางบก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถอบรมภาคทฤษฎีกับหน่วยงานภาครัฐที่มีความตกลงร่วมกัน ก่อนเข้ารับการทดสอบกับกรมการขนส่งทางบก ย้ำ!!! เพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถมีความรู้ความเข้าใจการขับขี่อย่างปลอดภัย ตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

.

.

นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ควบคู่กับการพัฒนากระบวนการขอรับใบอนุญาตขับรถ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจและให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยผ่านกระบวนการเรียนการสอนและการอบรมที่มีคุณภาพ กรมการขนส่งทางบกจึงได้ทำความตกลงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านทรัพยากรและองค์ความรู้ดำเนินการอบรมภาคทฤษฎีตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ประกอบด้วย หลักสูตรสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตชั่วคราว (อบรม 5 ชั่วโมง) หลักสูตรสำหรับต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (อบรม 1 ชั่วโมง) และการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถกรณีใบเดิมสิ้นอายุเกิน 1 ปี หรือสิ้นอายุเกิน 3 ปี โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับหนังสือรับรองผ่านการอบรม เพื่อนำมายื่นแสดงเป็นหลักฐานเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบข้อเขียนระบบ E-Exam และทดสอบขับรถ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

.

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้ส่งเสริมให้เอกชนที่มีความพร้อมเปิดโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ได้มาตรฐาน เพื่อดำเนินการอบรม และทดสอบให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแล ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้การดำเนินการของโรงเรียนสอนขับรถมีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถเข้ารับการเรียนการสอนทักษะขับรถที่ถูกต้องปลอดภัยและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยจากโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก แบ่งเป็นการเรียนการสอนขับรถในประเภทหลักสูตรสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก หลักสูตรการสอนขับรถยนต์ และหลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์ ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ทำความตกลงกับกรมการขนส่งทางบก หรือสนใจเรียนขับรถกับโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง สามารถตรวจดูรายชื่อได้ที่เว็บไซต์สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/site/ltsb/

.

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า การเพิ่มทางเลือกอบรมหลักสูตรภาคทฤษฎีกับหน่วยงานภายนอกนอกจากจะเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนแล้ว ยังมุ่งเน้นให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถมีความรู้ในการขับขี่อย่างปลอดภัย ตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อด้วยตนเองทุกขั้นตอน ดังนั้น อย่าหลงเชื่อติดต่อกับบุคคลภายนอกที่อาสาดำเนินการแทนหรือแอบอ้างว่าจะได้รับใบอนุญาตขับรถโดยไม่ต้องผ่านการอบรมหรือไม่ต้องทดสอบอย่างเด็ดขาด นอกจากจะสูญเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นแล้ว อาจสูญเสียเอกสารหลักฐานสำคัญ ที่สำคัญจะได้รับใบอนุญาตขับรถปลอมที่ไม่ได้ออกให้โดยหน่วยงานราชการ สอบถามเพิ่มเติมสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

----------------------------------   

 

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก แนะอบรมภาคทฤษฎีกับหน่วยหน่วยงานภาครัฐที่มีความตกลงร่วมกัน.docx 18 ก.พ. 2563 183 KB 51

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl