กรมขนส่งทางบก

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เดินหน้าสานต่อโครงการสร้างจิตสำนึก การขับรถที่ปลอดภัย มอบรางวัลให้พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ   ที่มีประวัติขับรถดีไม่มีอุบัติเหตุ ตามโครงการ“รณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุครั้งที่ 53

 

 

วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานมอบเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศประกาศเกียรติคุณ     แก่พนักงานขับรถดีเด่นที่ขับรถดีไม่เกิดอุบัติเหตุ ตามโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุครั้งที่ 53  ของบริษัทนครชัยแอร์ จำกัด เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจแก่พนักงานขับรถให้มีจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัย   โดยมีพนักงานขับรถเข้ารับรางวัล จำนวน 292 คน เป็นเงินรางวัล 9,260,000 บาท

 

 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก สนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งรถสาธารณะที่สนใจในการรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ที่ปลอดภัย ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการ  ใช้รถใช้ถนนแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับการการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดในด้านมาตรฐานพนักงานขับรถ สภาพรถ และพฤติกรรมการขับที่ที่ปลอดภัย ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ขับรถโดยสารสาธารณะมีส่วนร่วมในการณรงค์ลดอุบัติเหตุเพื่อช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถโดยสารสาธารณะ      และมีส่วนสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการให้แก่ประชาชนด้วย ทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทนครชัยแอร์ จำกัด นับเป็นผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะที่มุ่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยตามนโยบายกรมการขนส่งทางบกมาอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดโครงการมอบเงินรางวัลคนขับรถปลอดอุบัติเหตุเพื่อส่งเสริมกำลังใจผู้ขับขี่ปลอดภัย เพื่อร่วมลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อความพร้อมสูงสุดในการรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 กรมการขนส่งทางบก กำชับผู้ประกอบการและผู้ขับรถโดยสารสาธารณะเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน สร้างจิตสำนึกในการให้บริการ การขับรถอย่างปลอดภัย กำหนดให้รถโดยสารสาธารณะทุกประเภททุกคันต้องมีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบครบถ้วนตามที่กำหนด ต้องติดตั้งระบบ GPS Tracking และเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อการบริหารจัดการเดินรถเชิงป้องกัน การควบคุมกำกับดูแล บังคับใช้ ติดตามการเดินรถ ลักษณะ Online แบบ Real-time ทั้งพิกัด ความเร็ว ชั่วโมงการขับรถ ตลอดจนพฤติกรรมของพนักงานขับรถ ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งผู้ประกอบการขนส่งจะต้องตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถทุกครั้งก่อนการให้บริการให้พักผ่อนอย่างเพียงพอ สภาพร่างกายต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ขับรถได้อย่างปลอดภัย ไม่ขับรถเกินชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมฝากถึงผู้ประกอบการขนส่งให้เตรียมรถโดยสารให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรง หากประชาชน “พบเห็นรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย เอาเปรียบผู้โดยสารแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง” อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  กล่าวในที่สุด

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด VDO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
630226--ข่าวที่ 71 กรมการขนส่งทางบก มอบรางวัลนครชัย.doc 27 ก.พ. 2563 201 KB 14

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl