กรมขนส่งทางบก

วันที่ 16 มีนาคม 2563

กรมการขนส่งทางบก ประชุมหารือร่วมกับ ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก สมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด รับพิจารณามาตรการช่วยเหลือ เพื่อสู้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 

 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้เชิญสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก สมาคมขนส่งภาคตะวันออก สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน สมาคมผู้ประกอบการรถเครน และผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องลดจำนวนเที่ยววิ่ง ส่งผลให้มีรายได้จากการขนส่งสินค้าลดลงไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายและอาจประสบภาวะธุรกิจขาดทุน ซึ่งในระยะยาวอาจส่งกระทบต่อระบบโลจิสติกส์ของประเทศได้

 

 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการขนส่งได้มีข้อเสนอมาตรการช่วยเหลือ ได้แก่ มาตรการช่วยเหลือด้านการเงินและลดภาระค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย การขอขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ จากบริษัท Leasing ที่ปล่อยกู้ให้กับผู้เช่าซื้อรถยนต์ การปรับลดเบี้ยประกันหรือขยายอายุประกันภัย ซึ่งทั้งสองมาตรการ กรมการขนส่งทางบกได้หารือกับ สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัยไทยก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์หน้า ในส่วนของการปล่อยสินเชื่อของ SME Bank ผู้ประกอบการขอให้มีความยืดหยุ่นในการปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และสามารถค้ำประกันกันเองได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ทั้งยังเสนอให้มีมาตรการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด โดยการปรับลดราคาก๊าซ NGV และขอให้สนับสนุนราคาน้ำมัน B20 ซึ่งจะพิจารณาแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้ปรับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พิจารณาความผิดเป็นขั้นบันได โดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือน ปรับขั้นต่ำ และเพิ่มอัตราค่าปรับสูงขึ้นหากเป็นการกระทำความผิดซ้ำตามข้อหาของการกระทำความผิด ส่วนกรณีความผิดร้ายแรง เช่น เสพสารเสพติด ดื่มแอลกอฮอล์ ยังคงพิจารณาโทษสูงสุดตามกฎหมาย และอยู่ระหว่างพิจารณาการปรับลดค่าเข้าใช้บริการสถานีขนส่งสินค้า ซึ่งจะช่วยลดภาระให้ผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่ง

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ จากการประชุมร่วมกับสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีมาตรการช่วยเหลือในลักษณะเดียวกัน ทั้งมาตรการทางด้านการเงิน การบังคับใช้กฎหมายแบบขั้นบันได ส่วนการขอผ่อนผันให้รถตู้โดยสารที่หมดอายุที่ชำระภาษีพร้อมต่อประกันภัยแล้วสามารถวิ่งรับส่งผู้โดยสารเป็นการชั่วคราวไปก่อนนั้น กรมการขนส่งทางบกจะนำเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกพร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อสู้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก สู้ COVID-19 หามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งสินค้า.docx 16 มี.ค. 2563 232 KB 778

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl