กรมขนส่งทางบก

วันที่ 29 มีนาคม 2563

กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  เปิดเผยถึง  การดำเนินการตามมาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  โดยวันนี้ (29 มีนาคม 2563) สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ เช่น ลำพูน เพชรบุรี เลย แพร่ นครสวรรค์ อุดรธานี นครนายก ราชบุรี ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ลพบุรี ตรัง ราชบุรี เชียงราย ปทุมธานี อุบลราชธานี นราธิวาส ระยอง พะเยา จันทบุรี สิงห์บุรี ชุมพร ชลบุรี อุตรดิตถ์ ฉะเชิงเทรา  ระนอง หนองคาย นนทบุรี สระบุรี นครพนม ลำปาง สุโขทัย พระนครศรีอยุธยา แม่ฮ่องสอน มหาสารคาม สมุทรสาคร กาฬสินธุ์ สมุทรปราการ ขอนแก่น มุกดาหาร ลำพูน ยะลา ชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย)  ดำเนินการการตามมาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถสาธารณะและผู้โดยสาร อย่างเคร่งครัด มีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารทุกคนก่อนการเดินทาง หากตรวจพบผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิสูง เกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด  จัดที่นั่งภายในรถโดยสาร และที่นั่งคอยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ตามมาตรการ Social Distancing เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส นอกจากนี้ ให้จัดเตรียมคำถามสุขภาพ (แบบ ต.8-คค) เพื่อให้ผู้โดยสารกรอกข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ และรวบรวมส่งให้สำนักงานขนส่งจังหวัด ณ จุดสิ้นสุดการเดินทาง หรือต้องเตรียมไว้สำหรับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระหว่างการเดินทาง ตรวจสอบให้ผู้โดยสารทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนขึ้นรถโดยสารและตลอดการเดินทาง 

 

ด้านสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี  ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) ความสะอาดโดยการฉีดพ่นฆ่าเชื้อและทำความสะอาดบริเวณช่องจำหน่ายตั๋ว ทางเดิน ที่นั่งพักคอย และบริเวณโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 2 รวมถึงได้ประสานผู้ประกอบการรถโดยสาร ให้ทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกตัวรถโดยสารประจำทางอย่างสม่ำเสมอ และให้ดำเนินการตามประกาศกรมการขนส่งทางบกและมาตรการภาครัฐอย่างเคร่งครัด  

 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการขนส่งภาคเอกชน (รถร่วม) ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing จัดที่นั่งโดยสารเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร จัดให้มีน้ำยาแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค สำหรับผู้โดยสารภายในรถ และพนักงานขับรถ ผู้ประจำรถ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานคร

----------------------------------   

กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

สำนักงานเลขานุการกรม

กรมการขนส่งทางบก

โทร. 0-2271-8805 - 6

Fax. 0-2271-8805

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl