กรมขนส่งทางบก

วันที่ 15 เมษายน 2563

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ที่ 1/2563 สั่ง ณ วันที่ 14 เมษายน 2563

 

ผู้ที่ทำการขนส่งสินค้าที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ หนังสือพิมพ์ หรือสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก
ในช่วงเคอร์ฟิว 22.00 - 04.00 น. จะต้องมีเอกสารสำคัญแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. ใบอนุญาตขับรถ
2. บัตรประจำตัวประชาชน (ทั้งพนักงานขับรถและผู้ติดตามประจำรถ)
3. บัตรพนักงานหรือหนังสือรับรองการทำงาน
4. เอกสารเกี่ยวกับสินค้า แบบฟอร์มตามที่แนบคำสั่งฉบับดังกล่าว

 

ทั้งนี้ นอกจากคำสั่งดังกล่าวแล้ว ท่านควรมี
-สมุดประจำรถที่กรอกรายละเอียดที่ครบถ้วน (สำหรับผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการอยู่แล้ว)
- แบบ ต.8 คค เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกทั้งต่อผู้ทำการขนส่งและเจ้าหน้าที่ที่ตรวจควบคุมโรค
และให้พนักงานขับรถและผู้ติดตามประจำรถทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

 

เข้าไป Download คำสั่งและเอกสารต่างๆ ได้ที่
“ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก TDSC”

 

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl