กรมขนส่งทางบก

วันที่ 21 สิงหาคม 2563

กรมการขนส่งทางบก ยืนยัน!!! ผู้ที่จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ในวันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 ซึ่งตรงกับวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ยังได้รับสิทธิเข้ารับบริการทุกวันทำการอื่นๆ เพียงแสดงหลักฐานการจองคิว ติดต่อ ณ สำนักงานขนส่งที่จองคิวไว้ 
.
.
นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ประจำปี 2563 จำนวน 2 วัน คือ วันศุกร์ที่ 4 กันยายน และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน ส่งผลให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ กรมการขนส่งทางบกจึงไม่มีการให้บริการที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งด้านใบอนุญาตขับรถ ด้านทะเบียนและภาษีรถ อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนที่จองคิวดำเนินการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 ยังคงได้รับสิทธิในการเข้ารับบริการทุกราย โดยสามารถติดต่อเข้ารับบริการ ณ สำนักงานขนส่งที่จองคิวไว้ ทุกวันและเวลาทำการ ทั้งยังได้รับสิทธิในการรับเข้ารับบริการก่อนเป็นลำดับแรก
เมื่อมาติดต่อ เพียงแสดงหลักฐานการจองคิวจากแอปพลิเคชันที่ตรงกับวันหยุดดังกล่าวและหลักฐานประกอบการดำเนินการ ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งบางแห่งอาจมีการบริหารจัดการให้บริการตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามสำนักงานขนส่งที่ได้จองคิวไว้โดยตรง หรือดำเนินการตามประกาศของสำนักงานขนส่งหรือตามที่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ โดยยืนยันว่าผู้ที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue จะได้รับสิทธิในการเข้ารับบริการทุกราย 
.
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้านการให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ขอให้เจ้าของรถวางแผนการดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้า ซึ่งสามารถชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าก่อนครบกำหนด 90 วัน โดยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเลือกใช้บริการชำระภาษีรถผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งที่สำนักงานของกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศ ที่ทำการไปรษณีย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมถึงบริการรับชำระภาษีรถผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งยังมีบริการชำระภาษีรถออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ หรือผ่านแอปพลิเคชัน “DLT Vehicle Tax” ซึ่งสามารถเลือกให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือรับเอกสารด้วยตนเองที่ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) โดยเมื่อมีการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชัน “DLT Vehicle Tax” เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีชั่วคราว เพื่อให้เจ้าของรถสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการชำระภาษีจนกว่าจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีจากกรมการขนส่งทางบก ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
----------------------------------ฟุตบอล
 
 
 
 
 
สูตรบาคาร่า

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก เผยจองคิวผ่านแอปตรงวันห.docx 21 ส.ค. 2563 179 KB 648

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl