กรมขนส่งทางบก

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้า!!! มาตรการความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2563 เป้าหมายเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้กรมการขนส่งทางบกเตรียมความพร้อมและจัดทำแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้รวบรวมข้อมูลและประเมินผลการดำเนินการในช่วงวันหยุดยาวหลายช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนในช่วงวันหยุดต่อเนื่องมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไปจนสิ้นสุดการเดินทางของประชาชน แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการอำนวยความสะดวก ให้สำนักงานขนส่งประมาณการจำนวนผู้โดยสารและเตรียมจัดหารถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชนในการเดินทางทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ และขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและจัดระเบียบภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง อาทิ การรักษาความสะอาดห้องน้ำ ชานชาลา ลานจอดรถ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอ จัดระเบียบการเดินรถและการจราจรให้เหมาะสมคล่องตัว 

 

ด้านความปลอดภัย กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมทุกปัจจัยเสี่ยงอันอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย มาตรการผู้ขับขี่และผู้โดยสารปลอดภัย ตรวจสอบสถานประกอบการของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศ เน้นมาตรฐานการตรวจสภาพและความพร้อมของรถและพนักงานขับรถตาม Checklist และตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดตรวจ Checking Point โดยปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์ (0) ไม่ขับรถเกินชั่วโมงการทำงานที่กฎหมายกำหนด และดูแลให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง หากพบผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ห้ามออกเดินรถจากสถานีอย่างเด็ดขาด  มาตรการยานพาหนะปลอดภัย เข้มงวดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบถ้วนถูกต้องและอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน อาทิ ระบบ GPS ระบบเบรก ยาง ล้อ ระบบไฟ อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน มีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง มีถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจกกรณีเหตุฉุกเฉิน หากพบสภาพรถหรือพนักงานขับรถมีข้อบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการให้บริการดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุด โดยผู้ประกอบการต้องจัดหารถคันใหม่และพนักงานขับรถที่มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่แทนทันที เพื่อไม่กระทบต่อการเดินทางของประชาชน

 

ในส่วนของมาตรการถนนปลอดภัย ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลีกเลี่ยงการใช้งานรถบรรทุกในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และมาตรการบังคับใช้กฎหมาย เพิ่มความถี่ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะในเส้นทางสายหลัก และศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS เฝ้าระวังการใช้ความเร็วตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ จะมีเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมให้คำแนะนำและข้อมูลการเดินทาง รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนกรณีผู้โดยสารถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า ผู้ประกอบการขนส่งยังต้องดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวด มีมาตรการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด จัดทำมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ภายในสถานีขนส่ง และบนรถโดยสาร มี QR Code ไทยชนะเพื่อให้ผู้โดยสารลงทะเบียนเช็คอิน-เช็คเอาท์ ทุกครั้งที่ใช้บริการ เพื่อบันทึกประวัติการเดินทางและเพิ่มความรวดเร็วในการสืบสวนโรคของแพทย์กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
----------------------------------

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบกปรับมาตรการรับประชาชนเดินทาง 19-22 พ.ย.63.doc 17 พ.ย. 2563 202 KB 207

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl