กรมขนส่งทางบก

วันที่ 2 มกราคม 2564

กรมการขนส่งทางบก เข้มงวดตรวจสอบการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท พบกระทำความผิดซ้ำซาก ผิดร้ายแรง ส่งผลกระทบกับความปลอดภัยของประชาชน ลงโทษหนักพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที

 

          นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์การเดินทางของประชาชนในช่วงปีใหม่ในสถานการณ์ที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปริมาณการเดินทางของประชาชนด้วยรถโดยสารสาธารณะมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามกรมการขนส่งทางบกได้สั่งกำชับหน่วยงานในสังกัดดำเนินการตรวจสอบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชน กรณีกระทำความผิดซ้ำซาก หรือเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนทำให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจำนวนมาก ให้ดำเนินการลงโทษตามกฎหมายขั้นสูงสุด และพิจารณาดำเนินการตามมาตรการลงโทษพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถของผู้กระทำผิดซ้ำซากอย่างจริงจัง ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยมีสถิติการดำเนินการลงโทษพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถจนถึงปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 634 ราย แบ่งเป็น ความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 พักใช้ใบอนุญาตขับรถ จำนวน 610 ราย และมีการเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ จำนวน 9 ราย ข้อหาส่วนใหญ่ ได้แก่ การปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร และนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มารับจ้าง เป็นต้น ส่วนความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถและผู้เก็บค่าโดยสาร จำนวน 15 ราย ข้อหาส่วนใหญ่ ได้แก่ ขับรถประมาทหวาดเสียว บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถให้บริการ เป็นต้น ทั้งนี้ มาตรการลงโทษพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถของผู้กระทำผิดซ้ำซากเป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมพฤติกรรมการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท เนื่องจากถือว่าพฤติกรรมการกระทำผิดซ้ำซากแสดงว่าขาดความตระหนักและขาดจิตสำนึกการให้บริการที่ปลอดภัย

          รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะมายังกรมการขนส่งทางบกได้ทุกช่องทาง อาทิ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทร. 1584 หรือศูนย์ชั่วคราวในช่วงเทศกาล ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทั่วประเทศ แอปพลิเคชัน DLT GPS ทั้งในระบบ iOS: https://apple.co/2VoTdBo และแอนดรอยด์: http://bit.ly/2HWHt6l เว็บไซต์ที่ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/ e-mail ที่ dlt_1584complain@hotmail.com เฟซบุ๊ก “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ” ซึ่งทุกปัญหาการร้องเรียนของประชาชน กรมการขนส่งทางบกจะเร่งตรวจสอบและแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้แจ้งทราบเป็นระยะจนกว่าจะแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ และเมื่อมีการดำเนินการเปรียบเทียบปรับหรือคดีถึงที่สุดแล้ว ผู้แจ้งมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งร้อยละ 50 ของเงินค่าปรับหลังจากหักเป็นเงินนำส่งรายได้แผ่นดินแล้ว ตามนโยบายสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างวินัยการขับขี่ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก เตือนรถโดยสารสาธารณะ อย่.doc 2 ม.ค. 2564 201 KB 185

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl