กรมขนส่งทางบก

วันที่ 10 เมษายน 2564

กรมการขนส่งทางบก คุมเข้ม!!! มาตรการควบคุมความเร็วรถโดยสารสาธารณะ เทศกาลสงกรานต์ 2564 เตือน!! ขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ลงโทษหนักทั้งพนักงานขับรถและผู้ประกอบการขนส่ง

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมมอบนโยบายให้กรมการขนส่งทางบก เพิ่มความเข้มข้นมาตรการควบคุมพฤติกรรมการใช้ความเร็วบนท้องถนนของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 เพื่อให้การเดินทางบนท้องถนนมีความปลอดภัยสูงสุด กรมการขนส่งทางบกได้กำชับให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งเพิ่มความเข้มงวดมาตรการตรวจสอบและควบคุมการใช้ความเร็วของรถโดยสารสาธารณะทุกคันที่ออกเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร ต้องตรวจสอบการทำงานของระบบ GPS Tracking ให้ส่งข้อมูลแจ้งตำแหน่งของรถปรากฏที่ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขการตรวจความพร้อมก่อนให้บริการตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด หากพบระบบ GPS Tracking ขัดข้องไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ประกอบการขนส่งต้องจัดหารถคันใหม่ทดแทนทันที เช่นเดียวกับกรณีของการตรวจสภาพความพร้อมรถและอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อความปลอดภัย หากพบความบกพร่องที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุต้องเปลี่ยนรถคันใหม่ทดแทนเช่นกัน นอกจากนี้ ต้องกำชับเข้มงวดให้พนักงานขับรถทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ขับในเลนซ้ายสุด เพื่อไม่ให้กีดขวางจราจรของรถประเภทอื่น ชั่วโมงการทำงานต้องไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด พักผ่อนเพียงพอ ไม่ใช้สารเสพติด แอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ โดยกรมการขนส่งทางบกจะติดตามตรวจสอบการเดินรถโดยสารสาธารณะด้วยระบบ GPS Tracking ตลอดเส้นทาง และเพิ่มความถี่ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วด้วยกล้องเลเซอร์ในเส้นทางสายหลัก หากพบการใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด ประสานผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระงับการใช้ความเร็ว ควบคู่กับมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ต้องเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับรถบรรทุกที่มีความจำเป็นต้องทำการขนส่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีการติดตามการเดินรถผ่านระบบ GPS Tracking และตรวจจับความเร็วด้วยกล้องเลเซอร์เช่นเดียวกับรถโดยสารสาธารณะ โดยขอความร่วมมือรถบรรทุกหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เช่น การขับรถโดยใช้ความเร็วที่เหมาะสมกับสภาพถนน ใช้ช่องทางจราจรซ้ายสุด กรณีต้องใช้เส้นทางที่มีช่วงขึ้นเขาลงเขา ขอให้หลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีประชาชนใช้ถนนจำนวนมาก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการชะลอตัว และทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ห้ามจอดรถบริเวณไหล่ทาง และขอให้ปฏิบัติตามข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปเดินรถในถนนบางสาย เช่น สายเหนือ ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) ช่วงนครสวรรค์ ถนนรังสิโยทัย (ทางหลวงหมายเลข 117) สายอีสาน ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) สระบุรี ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) แก่งคอยถึงสีคิ้ว ถนนกบินทร์บุรี-ปักธงชัย (ทางหลวงหมายเลข 304) บุรีรัมย์-อรัญประเทศ (ทางหลวงหมายเลข 348) ทั้งนี้ ในระหว่างการขนส่งห้ามจอดรถบริเวณไหล่ทางโดยเด็ดขาด ผู้ประกอบการขนส่งต้นสังกัดที่ไม่สามารถควบคุมดูแลพนักงานขับรถให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย หากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ผู้ประกอบการขนส่งต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

----------------------------------        

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก เข้มมาตรการคุมความเร็วผ.docx 10 เม.ย. 2564 188 KB 25

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl