กรมขนส่งทางบก

วันที่ 12 เมษายน 2564

กรมการขนส่งทางบก ระบุ!! 2 วัน (10-11 เม.ย. 64) ของเทศกาลสงกรานต์ 2564 ตรวจความพร้อมรถโดยสารและคนขับรถ ทุกสถานีขนส่งและจุดจอดทั่วไทย จุด Checking Point  และRest Area 13 จังหวัด รวม 25,420 คัน พบรถไม่พร้อม สั่งเปลี่ยนทันที 2 คัน ขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 โดยมีมาตรการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ       ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด จุด Checking Point และจุด Rest Area ทั่วประเทศ สะสม 2 วัน  (10-11 เมษายน 2564) ตรวจแล้ว 25,420 คัน/คน แบ่งเป็น รถโดยสารประจำทาง 25,112 คัน/คน และรถโดยสารไม่ประจำทาง 308 คัน/คน พบรถไม่พร้อมสั่งเปลี่ยนทันทีแล้ว 2 คัน โดยตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถก่อนเดินทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด จำนวน 17,234 คัน/คน แบ่งเป็น รถโดยสารประจำทาง 17,146 คัน/คน พบรถบกพร่องทำการแจ้งเปลี่ยนรถ 2 คัน (วันที่ 10 เม.ย. 64 จำนวน 1 คัน และวันที่ 11 เม.ย. 64 จำนวน 1 คัน สาเหตุสภาพยางไม่ปลอดภัย) และรถโดยสารไม่ประจำทาง 88 คัน/คน ตรวจสอบแล้วพร้อมให้บริการทุกคัน/คน  จุด Checking Point ทั่วประเทศ จำนวน 5,284 คัน/คน แบ่งเป็น รถโดยสารประจำทาง 5,206 คัน/คน และรถโดยสารไม่ประจำทาง 78 คัน/คน ตรวจสอบแล้วพร้อมให้บริการทุกคัน/คน  จุด Rest Area ใน 13 จังหวัดจำนวน 2,902 คัน/คน แบ่งเป็น รถโดยสารประจำทาง 2,760 คัน/คน และรถโดยสารไม่ประจำทาง 142 คัน/คน ตรวจสอบแล้วพร้อมให้บริการทุกคัน/คน

ทั้งนี้ได้กำชับผู้ประกอบการควบคุมการให้บริการ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถ ห้ามเก็บอัตราค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด ห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งโดยเด็ดขาด ตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถและผู้ประจำรถทุกคน ต้องไม่มีสารเสพติด และแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ทุกราย หากตรวจพบมีสารเสพติดจะส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายทันที กรณีพบมีแอลกอฮอล์ในลมหายใจ หากตรวจสอบพบก่อนปฏิบัติหน้าที่ให้เปลี่ยนพนักงานขับรถ และกรณีตรวจพบขณะปฏิบัติหน้าที่จะส่งดำเนินคดีตามกฎหมายทันที ตรวจสอบการทำงานของระบบ GPS Tracking เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลการใช้รถมายังศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ได้แบบเรียลไทม์

ขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T คือ D-Distancing อยู่ห่างไว้ M-Mask Wearing ใส่หน้ากากอนามัย H-Hand washing หมั่นล้างมือ T-Testing ตรวจวัดอุณหภูมิ T-Thai Cha na ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ หรือกรอกข้อมูลการเดินทางตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดทั้งก่อนและหลังการเดินทางทุกคน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการดูแลประชาชนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 พบว่ามีการแจ้งปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะแล้วจำนวน 138 เรื่อง โดย 3 อันดับเรื่องร้องเรียนสูงสุด คือ ทิ้งผู้โดยสาร/ไม่จอดรับผู้โดยสาร สภาพรถไม่มั่นคงแข็งแรง /ดัดแปลงตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบ ขับรถประมาณหวาดเสียว ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะติดตามตัวผู้ถูกร้องเรียนมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป กรณีพบเห็นรถโดยสารสาธารณะขับขี่ไม่ปลอดภัย หรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย สามารถแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง                        

     ----------------------------------       

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก ผลตรวจรถสะสม 2 วัน (10-11เมย.64).doc 12 เม.ย. 2564 207 KB 101

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl