กรมขนส่งทางบก

วันที่ 14 เมษายน 2564

กรมการขนส่งทางบก เข้มความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะเทศกาลสงกรานต์ 2564 ตรวจความพร้อมทั้งก่อนและระหว่างการเดินทาง เผย!!! ผลดำเนินการ 4 วัน ตรวจรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถแล้ว 46,324 คัน/คน กำชับ!!! รถโดยสารสาธารณะต้องใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดและขับในช่องทางจราจรซ้ายสุดเพื่อไม่ให้กีดขวางจราจร

 

       นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 โดยมีมาตรการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด จุด Checking Point และจุด Rest Area ทั่วประเทศ วันที่ 13 เมษายน 2564 ดำเนินการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ จำนวน 9,621 คัน/คน พบว่ามีความพร้อมในการบริการ ส่งผลให้ผลดำเนินการสะสม 4 วัน (10-13 เมษายน 2564) ดำเนินการตรวจความพร้อมแล้ว 46,324 คัน/คน แบ่งเป็น การตรวจความพร้อมก่อนออกเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด จำนวน 32,229 คัน/คน เป็นรถโดยสารประจำทาง จำนวน 32,085 คัน/คน พบรถไม่พร้อมสั่งเปลี่ยนรถคันใหม่จำนวน 3 คัน และเป็นรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 144 คัน/คน ตรวจสอบแล้วพร้อมให้บริการทุกคัน/คน การตรวจความพร้อม ณ จุด Checking Point ทั่วประเทศ จำนวน 8,171 คัน/คน เป็นรถโดยสารประจำทาง จำนวน 8,054 คัน/คน และรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 117 คัน/คน ตรวจสอบแล้วพร้อมให้บริการทุกคัน/คน การตรวจความพร้อม ณ จุด Rest Area ใน 13 จังหวัด จำนวน 5,924 คัน/คน แบ่งเป็น รถโดยสารประจำทาง 5,703 คัน/คน และรถโดยสารไม่ประจำทาง 221 คัน/คน ตรวจสอบแล้วพร้อมให้บริการทุกคัน/คน สำหรับการดูแลประชาชนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 พบว่ามีการแจ้งปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ รวม 4 วัน จำนวน 265 เรื่อง โดย 3 อันดับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนสูงสุด คือ สภาพรถไม่มั่นคงแข็งแรง /ดัดแปลงตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบ ทิ้งผู้โดยสาร/ไม่จอดรับผู้โดยสาร ขับรถประมาณหวาดเสียว กรมการขนส่งทางบกจะติดตามตัวผู้ถูกร้องเรียนมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

       ทั้งนี้ ในช่วงที่เริ่มมีการเดินทางหลังเทศกาลสงกรานต์ กำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งดำเนินการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถอย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานขับรถต้องพร้อมสำหรับการให้บริการด้วยความปลอดภัย มีใบอนุญาตขับรถถูกต้อง ไม่เสพสารเสพติดและปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ชั่วโมงการขับรถไม่เกินที่กฎหมายกำหนด ส่วนการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะต้องมีสภาพตัวรถต้องสมบูรณ์สำหรับการให้บริการอย่างปลอดภัย อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ระบบเบรก ยาง ล้อ เข็มขัดนิรภัย ประตูรถ ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก ประตูฉุกเฉิน เป็นต้น ต้องมีความพร้อมสำหรับการใช้งาน หากตรวจพบรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถไม่พร้อม สั่งเปลี่ยนรถคันใหม่หรือพนักงานขับรถคนใหม่ทดแทนทันที นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกได้เพิ่มความเข้มงวดมาตรการตรวจสอบและควบคุมการใช้ความเร็วของรถโดยสารสาธารณะทุกคัน ต้องผ่านการตรวจสอบการทำงานของระบบ GPS Tracking ต้องส่งข้อมูลแจ้งตำแหน่งของรถมายังศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ได้แบบเรียลไทม์ พร้อมกำชับพนักงานขับรถให้ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดและขับในช่องทางจราจรซ้ายสุดเพื่อไม่ให้กีดขวางจราจรของรถประเภทอื่น

 

       ในส่วนของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทุกแห่ง ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร พนักงานขับรถทุกคน กำชับตรวจสอบผู้โดยสารและพนักงานขับรถต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ มีมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) อย่างเหมาะสม และพิมพ์ QR Code ไทยชนะเพื่อให้ผู้โดยสารลงทะเบียนเช็คอิน-เช็คเอาท์ ทุกครั้งที่ใช้บริการ พบเห็นรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย แจ้งสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก สรุปผล4วัน เข้มความปลอดภัย.doc 14 เม.ย. 2564 207 KB 26

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl