กรมขนส่งทางบก

วันที่ 16 เมษายน 2564

กรมการขนส่งทางบก ตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ เพื่อความปลอดภัยรองรับการเดินทางกลับหลังสงกรานต์ 2564 เผยผลดำเนินการ 6 วัน 10-15 เมษายน 2564ตรวจรถโดยสารและพนักงานขับรถแล้ว 66,687 คัน/คน กำชับ!!! ทุกจังหวัดเข้มงวดทุกมาตรการเพื่อให้การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 โดยมีมาตรการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด จุด Checking Point และจุด Rest Area ทั่วประเทศ เฉพาะวันที่ 15 เมษายน 2564 ดำเนินการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ จำนวน 10,965 คัน/คน จากการตรวจระหว่างทาง ณ จุด Checking Point พบการส่งข้อมูลจาก GPS ของรถโดยสารสาธารณะไม่สมบูรณ์ จำนวน 2 คัน ได้ตักเตือนและออกคำสั่งผู้ตรวจการให้ไปดำเนินการแก้ไขให้สมบูรณ์ โดยในเบื้องต้นได้สั่งให้ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้สามารถให้บริการต่อได้ด้วยความปลอดภัย และได้แจ้งสำนักงานขนส่งจังหวัดที่รถโดยสารทั้งสองคันผ่านในเส้นทางติดตามและตรวจสอบการเดินรถอย่างใกล้ชิดจนถึงปลายทางอย่างปลอดภัย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้การดำเนินการสะสม 6 วัน (ตั้งแต่วันที่ 10-15 เมษายน 2564) ตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ แล้วจำนวน 66,687 คัน/คน แบ่งเป็น การตรวจความพร้อมก่อนออกเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด จำนวน 46,525 คัน/คน เป็นรถโดยสารประจำทาง จำนวน 46,316 คัน/คน พบรถไม่พร้อมสั่งเปลี่ยนรถคันใหม่จำนวน 3 คัน (วันที่ 10 เมษายน 2564 จำนวน 1 คัน และวันที่ 11 เมษายน 2564 จำนวน 1 คัน สาเหตุสภาพยางไม่ปลอดภัย วันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวน 1 คัน สาเหตุ ระบบ GPS ไม่พร้อมใช้งาน) ส่วนรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 209 คัน/คน มีความพร้อมให้บริการทุกคัน/คน

การตรวจความพร้อม ณ จุด Checking Point ทั่วประเทศ จำนวน 11,209 คัน/คน เป็นรถโดยสารประจำทาง จำนวน 11,060 คัน/คน ตักเตือนและออกคำสั่งผู้ตรวจการ จำนวน 2 คัน (วันที่ 15 เมษายน 2564 จำนวน 2 คัน สาเหตุ การส่งข้อมูลจาก GPS ไม่สมบูรณ์) ส่วนรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 147 คัน/คน ตรวจสอบแล้วพร้อมให้บริการทุกคัน/คน ในขณะที่การตรวจความพร้อม ณ จุด Rest Area ใน 13 จังหวัด จำนวน 8,953 คัน/คน แบ่งเป็นรถโดยสารประจำทาง 8,642 คัน/คน และรถโดยสารไม่ประจำทาง 311 คัน/คน ตรวจสอบแล้วพร้อมให้บริการทุกคัน/คน

ทั้งนี้ สำหรับการดูแลประชาชนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 พบว่ามีการแจ้งปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ รวม 6 วัน จำนวน 326 เรื่อง โดย 3 อันดับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนสูงสุด คือ สภาพรถไม่มั่นคงแข็งแรง/ดัดแปลงตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบ ทิ้งผู้โดยสาร/ไม่จอดรับผู้โดยสาร ขับรถประมาณหวาดเสียว กรมการขนส่งทางบกเร่งติดตามตัวผู้ถูกร้องเรียนมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้กำชับให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทุกแห่ง ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร พนักงานขับรถทุกคน กำชับตรวจสอบผู้โดยสารและพนักงานขับรถต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ มีมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) อย่างเหมาะสม และพิมพ์ QR Code ไทยชนะเพื่อให้ผู้โดยสารลงทะเบียนเช็คอิน-เช็คเอาท์ ทุกครั้งที่ใช้บริการ

 ----------------------------------  

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก สรุปผล6วัน เจอรถบกพร่องร.doc 16 เม.ย. 2564 207 KB 20

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl