กรมขนส่งทางบก

วันที่ 2 มิถุนายน 2564

กรมการขนส่งทางบก ตั้งเป้า!!! ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ลงทะเบียนไว้ต้องได้รับวัคซีนเข็มแรกครบทุกคนภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2564 !!! ด้านผู้ให้บริการที่ต้องการลงทะเบียนเพิ่ม เปิดให้ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2564 เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันร่วมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19      

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทในเขตกรุงเทพฯ ทั้งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง และรถยนต์รับจ้างสามล้อ ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา และเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะตั้งแต่วันที่ 24 จนถึงปัจจุบัน โดยกรมการขนส่งทางบกตั้งเป้าฉีดวัคซีนเข็มแรกให้แก่ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ลงทะเบียนไว้ให้ครบทุกคนภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ครอบคลุมบุคลากรด่านหน้าในระบบขนส่งสาธารณะซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้บริการขนส่งสาธารณะตามเจตนารมณ์ของกระทรวงคมนาคม สำหรับผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ต้องการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 เพิ่มเติม กรมการขนส่งทางบกจะเปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2564 โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความจำนงรับวัคซีนได้ทุกช่องทาง อาทิ ลงทะเบียนผ่านผู้ประกอบการขนส่ง หัวหน้าวิน สหกรณ์ นิติบุคคล หรือสมาคมที่สังกัดอยู่ หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th หรือยื่นความจำนงได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 หรือสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก

 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกจะรวบรวมรายชื่อผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ลงทะเบียนแจ้งความจำนงรับวัคซีนจากทุกช่องทางให้กระทรวงคมนาคมเพื่อส่งให้กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้ตามลำดับ โดยจะได้รับข้อความ SMS ภายใน 2-3 วันหลังจากลงทะเบียน เพื่อแจ้งวันที่และเวลาในการเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ดังนั้น ในการลงทะเบียนจึงขอให้ระบุข้อมูลตามความเป็นจริงและตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนส่งข้อมูล อาทิ เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อปฏิบัติในวันเข้ารับการฉีดวัคซีน ผู้ที่ได้รับสิทธิเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ควรพักผ่อนให้เพียงพอ เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน แสดงข้อความ SMS และแต่งกายด้วยชุดที่ใช้ในการประกอบอาชีพให้บริการรถโดยสารสาธารณะแต่ละประเภท เพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้เข้ารับบริการได้อย่างรวดเร็ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 หรือสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก หรือสายด่วน 1584

--------------------------------------

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมการขนส่งทางบก ตั้งเป้ารถโดยสารต้องได้รับวัคซีนครบ ภายใน 6 มิ.ย.64.docx 2 มิ.ย. 2564 189 KB 511

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl