กรมขนส่งทางบก

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

 กรมการขนส่งทางบก พร้อมให้บริการประชาชนภายใต้มาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กำชับสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศยกการ์ดสูงสุด คัดกรองเข้มงวด และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  

นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมการขนส่งทางบกได้กำชับสำนักงานขนส่งทุกแห่งดำเนินตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยยึดมาตรการหลัก D-M-H-T-T-A ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้มีมาตรการคัดกรองเข้มงวด พร้อมติดตามประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ซึ่งปัจจุบันสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศได้มีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกคนก่อนเข้าภายในอาคารเพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้น ติดตั้งฉากใสกั้นระหว่างประชาชนที่มาติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่เพื่อลดการติดต่อสัมผัส จัดเก้าอี้นั่งแบบเว้นระยะห่าง รวมถึงกำหนดจุดยืนคอย ตามมาตรการ Social Distancing จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในพื้นที่ส่วนกลางอย่างเพียงพอ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการภายในสำนักงานขนส่ง โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนเกี่ยวกับการดูแลความสะอาดเพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคและลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ เตรียมความพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีพบผู้ป่วยมีความเสี่ยงภายในสำนักงาน

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอความร่วมมือประชาชนในกรณีมีความจำเป็นต้องมาดำเนินการที่สำนักงานขนส่งขอให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อมาติดต่อราชการที่สำนักงานขนส่งตลอดเวลา ใช้แอลกอฮอล์ชนิดเจลหรือชนิดน้ำ ทั้งก่อนและหลังการรับบริการทุกครั้ง รวมถึงเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ระหว่างรอรับบริการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ในส่วนของการชำระภาษีรถประจำปีแนะนำให้ใช้บริการชำระภาษีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax เพื่อลดความเสี่ยงไม่ต้องเดินทางมาสำนักงานขนส่ง รอรับเครื่องหมายการเสียภาษีทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ และสำหรับการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ ได้มีประกาศงดการอบรมที่สำนักงานขนส่ง ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ตามประกาศของ ศบค. ดังนั้นผู้ที่ถึงกำหนดต่ออายุใบอนุญาตขับรถให้เข้าอบรมออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com เพื่อนำผลผ่านการอบรมมาเป็นหลักฐานแทนการเข้าอบรมที่สำนักงานเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลา จองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ดาวน์โหลดได้ฟรี ทั้ง ระบบปฏิบัติการ iOS: https://apple.co/2GIHARd และแอนดรอยด์: http://bit.ly/2IkLpyO หรือผ่านเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ส่วนการขอรับใบอนุญาตขับรถสำหรับรายใหม่ยังคงงดให้บริการเพื่อความปลอดภัยของประชาชนจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

-------------------------------------

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กรมขนส่ง พร้อมให้บริการประชาชนภายใต้มาตรการสาธารณสุข.docx 15 ก.ค. 2564 183 KB 418

ข่าวสารแนะนำ

3 กรกฎาคม 2560

กำหนดการจัดงาน BUS & TRUCK 17 งานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ ครั้งที่ 14 ระหว่าง วันที่ 2- 4...

BUS & TRUCK '17 งานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ ครั้งที่ 14 ระหว่าง วันที่ 2- 4 พฤษจิกายน 2560 ณ EH106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

74 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl