กรมขนส่งทางบก

วันที่ 5 ตุลาคม 2564

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารต่อเนื่อง จัดสัมมนา โอกาส Cold Chain Logistics ของไทยในประเทศเพื่อนบ้านเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค Next Normal

วันนี้ (5 ตุลาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิด
การสัมมนา “โอกาส Cold Chain Logistics ของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการขนส่ง การผลิต และการกระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ประกอบการขนส่งสินค้า สหพันธ์ สมาคม ชมรมด้านการขนส่งสินค้า ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาผ่านการถ่ายทอดสดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Streaming)

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนส่งกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งเข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ต่อยอดจากมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ที่กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มาตรฐาน Q Cold Chain เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนส่งให้มีระบบการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain Logistics) เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้มีความยั่งยืน กรมการขนส่งทางบก จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการขนส่ง การผลิต และการกระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหาร พร้อมทั้งพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้มีประสิทธิภาพ สร้างความปลอดภัย
บนท้องถนน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจสู่ยุค Next Normal

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกเริ่มให้การรับรองมาตรฐาน Q Cold Chain เมื่อปลายปี 2563 ได้มีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งเข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) ส่งผลให้มีผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองแล้ว 11 ราย โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ แล้วนั้น จะให้ความสำคัญกับการควบคุมอุณหภูมิ ความสะอาดและความปลอดภัยของสินค้า และรักษาสุขอนามัยตลอดระยะเวลาการขนส่ง ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการขนส่งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจสู่ยุค Next Normal ได้มีการจัดเสวนาหัวข้อ “New Normal to Next Normal: COLD CHAIN LOGISTICS TRENDS” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการค้า รวมถึงการค้าชายแดนของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะช่วยให้ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการขนส่งได้ทราบถึงข้อมูลสถานการณ์ด้านการค้าและมาตรฐานการขนส่งของประเทศเพื่อนบ้านที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะมาตรฐานการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารในช่วงการแพร่ระบาดระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                                                 ----------------------------------          

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
051064--ข่าวที่ 2 กรมการขนส่งทางบก จัดสัมมนา Cold Chain.doc 5 ต.ค. 2564 204 KB 67

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl