กรมขนส่งทางบก

วันที่ 17 ตุลาคม 2564

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! ความคืบหน้าติดตั้งฉากกั้นโควิด-19 ในรถแท็กซี่ ติดตั้งแล้วร่วม 2,000 คัน เปิดรับ !! รถแท็กซี่เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม นำรถเข้าติดตั้งฉากกั้นได้ทุกวันตลอดเดือนตุลาคม จนกว่าจะครบ 3,000 คันตามเป้าหมาย เพื่อยกระดับการให้บริการแบบ New Normal รองรับนโยบายการเปิดประเทศ 1 พฤศจิกายน 2564

วันนี้ (14 ตุลาคม 2564) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ เอสซีจี เคมิคอลส์ ดำเนินโครงการติดตั้งฉากกั้นในรถแท็กซี่ “ฟรี” ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างผู้ขับรถและผู้โดยสาร ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสละอองฝอย ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับความปลอดภัยและความมั่นใจในการใช้บริการรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน เริ่มดำเนินการติดตั้งตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา สามารถติดตั้งฉากกั้นได้แล้ว 2,192 คัน จากที่ตั้งเป้าไว้จำนวน 3,000 คัน โดยได้รับความร่วมมือจากลุ่มสหกรณ์ สมาคม และสมาพันธ์แท็กซี่กลุ่มต่าง ๆ นำรถเข้ารับการติดตั้งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกำหนดให้มีการติดตั้งจนถึงปลายเดือนตุลาคม 2564 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผลตอบรับจากผู้โดยสารที่ใช้บริการ จากการสำรวจความพึงพอใจผ่าน QR Code ที่ติดไว้ที่ฉากกั้นในรถแท็กซี่ระหว่าง 20 กันยายน - 14 ตุลาคม 2564 พบว่า ผู้โดยสารมีความพึงพอใจสูงถึง ร้อยละ 86.81 และการมีฉากกั้นทำให้ผู้โดยสารรู้สึกปลอดภัยจากผู้ขับแท็กซี่ ร้อยละ 87.88 โดยมีความเห็นให้ติดตั้งฉากกั้นในรถแท็กซี่ทุกคัน ร้อยละ 90.20 เนื่องจากส่งผลดีด้านความปลอดภัยทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร ทำให้เกิดความสบายใจทั้งผู้โดยสารและผู้ขับ ส่งผลให้มีความมั่นใจการใช้บริการรถแท็กซี่มากขึ้น ในส่วนผลตอบรับจากผู้ขับรถแท็กซี่หลังจากเริ่มใช้ฉากกั้น พบว่า ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นว่าฉากกั้นช่วยลดและป้องกันละอองฝอยจากการพูดคุยสูงถึงร้อยละ 83.76 และเห็นว่ารถแท็กซี่ทุกคันควรติดฉากกั้น ร้อยละ 81.65 และทำให้รู้สึกปลอดภัย ร้อยละ 79.85 เนื่องจากฉากกั้นมีความแข็งแรงทนทาน การออกแบบทันสมัยและมีขนาดพอดีกับขนาดห้องโดยสาร ในขณะที่มีข้อคิดเห็นจากทั้งฝั่งผู้โดยสารและผู้ขับรถเสนอว่า ควรแก้ไขปัญหาแสงสะท้อนรบกวนโดยเฉพาะเวลากลางคืน ระบบแอร์-อากาศในรถไม่ทั่วถึง การพูดคุยกับผู้โดยสารไม่ค่อยได้ยิน ช่องจ่ายเงินเล็ก-แคบไป รวมทั้งความสะอาดของฉากกั้นเมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง เป็นต้น สำหรับผู้ขับรถแท็กซี่ที่มีความประสงค์จะติดตั้งฉากกั้น  สามารถนำรถเข้ามารับการติดตั้งฉากกั้น ณ อาคาร 4 กรมการขนส่งทางบก (จตุจักร) ได้ตลอดเดือนตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า จนกว่าจะครบจำนวน 3,000 คัน ตามเป้าหมาย เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และสำเนาเล่มคู่มือทะเบียนรถ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มรถแท็กซี่แวน ขอความร่วมมือให้เข้ามาติดตั้งฉากกั้นในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ร่วมกับกลุ่มรถแท็กซี่ขนาดปกติ เพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการอุปกรณ์ในการติดตั้งต่อไป 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า โครงการนี้ถือเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางด้วยรถแท็กซี่ให้แก่ประชาชน รองรับนโยบายรัฐบาลในการการเปิดประเทศ จึงขอความร่วมมือแท็กซี่ที่มีความสนใจยกระดับการให้บริการ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และขอความร่วมมือผู้โดยสารที่ใช้บริการรถแท็กซี่ที่ติดฉากกั้น ร่วมกันส่งความคิดเห็น เนื่องจากมีความสำคัญต่อการพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ซึ่งหากผลตอบรับดี อาจมีการขยายผลติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับแท็กซี่ที่มีในปัจจุบัน อีกทั้ง จะรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อติชม นำมาสรุปและประกอบการปรับปรุงฉากกั้นให้มีตอบสนองต่อความต้องการของทั้งผู้ขับรถและผู้โดยสารต่อไป 
----------------------------------

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
141064---ข่าวที่ 7 กรมการขนส่งทางบก เผยความคืบหน้าติดฉากกั้น.docx 17 ต.ค. 2564 127 KB 66

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl