กรมขนส่งทางบก

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

กรมการขนส่งทางบก แนะนำการเดินทางด้วยรถโดยสารเช่าเหมา เลือกรถที่มีมาตรฐาน คนขับรถชำนาญเส้นทาง เน้นย้ำ!!! การเดินทางอย่างปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุ ควบคู่กับมาตรการสาธารณสุขป้องกันโควิด-19 รองรับการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาล
        นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า หลังจากประเทศไทยเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบให้เข้ามาท่องเที่ยว ในไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว เพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวช่วงปลายปีตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับเดือนพฤศจิกายน 2564 เข้าสู่ช่วงเทศกาลทอดกฐินสำหรับพุทธศาสนิกชนจึงคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางเป็นหมู่คณะมากขึ้นและมีความต้องการใช้บริการเช่ารถตู้หรือรถบัสเพื่อใช้ในการเดินทางเพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้น เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งสร้างความมั่นใจในการเดินทางด้วยรถโดยสารไม่ประจำทาง หรือรถโดยสารเช่าเหมา กรมการขนส่งทางบกได้กำชับให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งเข้มงวดตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของรถโดยสารมากยิ่งขึ้น พร้อมให้คำแนะนำประชาชนเบื้องต้นเพื่อให้การเดินทางด้วยรถโดยสารเช่าเหมามีความปลอดภัย ดังนี้
        ด้านประชาชน ควรมีการวางแผนการเดินทางอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการเดินทางในเวลากลางคืน เลือกเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ (ป้ายเหลือง) ที่จดทะเบียนถูกต้อง มีการจัดทำประกันภัยตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ควรเลือกใช้รถที่มีความเหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสารและสภาพเส้นทาง เช่น หากต้องเดินทางในเส้นทางที่คดเคี้ยวหรือลาดชันควรใช้รถโดยสารชั้นเดียว ใช้บริการผู้ประกอบการขนส่งที่ได้มาตรฐาน และไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ในขณะเดินทางผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดระยะเวลา และปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ตลอดการเดินทาง
        ด้านผู้ประกอบการ ต้องหมั่นตรวจสภาพความพร้อมของรถและพนักงานขับรถเพื่อความปลอดภัยตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ตัวรถต้องมีสภาพความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน จดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะ (ป้ายเหลือง) ผ่านการตรวจสภาพรถและชำระภาษีถูกต้องตรงตามระยะเวลา ติดตั้ง GPS Tracking และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ได้แก่ เข็มขัดนิรภัย ประตูฉุกเฉิน ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจกครบถ้วน และกำกับดูแลพนักงานขับรถให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างปลอดภัย
        ด้านพนักงานขับรถ ก่อนออกเดินทางต้องมีการศึกษาเส้นทางล่วงหน้า พักผ่อนเพียงพอ ไม่ดื่มสุราโดยปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์ (0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) ไม่เสพสารเสพติดให้โทษหรือสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ขับรถไม่เกินชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ต้องเปลี่ยนคนขับเมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลา 4 ชั่วโมง หรือหยุดพักขับรถไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะขับรถต่อไปอีกไม่เกิน 4 ชั่วโมง มีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้องตามประเภทของรถ ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาทและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
        ด้านมาตรการสาธารณสุขป้องกันโควิด-19 ทั้งในการคัดกรอง ป้องกัน ควบคุม กำกับดูแล พนักงานขับรถ พนักงานให้บริการ ผู้ประกอบการขนส่ง นักท่องเที่ยวและผู้โดยสารทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ในระหว่างการเดินทางต้องมีการระบายอากาศภายในรถ ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์บนรถทุกคัน และทำความสะอาดภายในตัวรถและพื้นผิวสัมผัสภายในรถด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ งดรับประทานอาหารบนรถโดยสาร กรอกข้อมูลตามเอกสารที่กำหนด และปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละจังหวัด รวมถึงให้มีการตรวจ Antigen test kit (ATK) พนักงานขับรถ พนักงานให้บริการ เป็นประจำ 
----------------------------------

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
051164----ข่าวที่ 17 กรมการขนส่งทางบก ออกคำแนะนำเลือกรถเช่าเหมารถปลอดภัย.docx 5 พ.ย. 2564 189 KB 87

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl