กรมขนส่งทางบก

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

กรมการขนส่งทางบก คุมเข้ม!!! เทศกาลลอยกระทง 2564 เดินทางปลอดภัย กำชับทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน และตรวจความพร้อมรถโดยสารพนักงานขับรถเข้มงวด ย้ำ!!! สภาพรถต้องมั่นคงแข็งแรง พนักงานขับรถแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ ห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสาร ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นวันลอยกระทง แม้จะไม่ใช่วันหยุดยาว แต่ตามประเพณีไทย ในหลายจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานคร จะจัดสถานที่ให้มีกิจกรรมลอยกระทงตามประเพณี ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางไปร่วมลอยกระทง ทั้งการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวและการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทางบกได้กำชับสำนักงานขนส่งทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุสำหรับประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมประเพณีลอยกระทง ควบคู่กับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างระหว่างกัน ล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ 

สำหรับมาตรการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน ในช่วงเทศกาลลอยกระทงได้ให้สำนักงานขนส่งทุกจังหวัดเข้มงวดตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของรถโดยสารที่ผู้ประกอบการนำออกมาให้บริการ ตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เช่น เข็มขัดนิรภัย ค้อนทุบกระจก ประตูฉุกเฉินและต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ประกอบการขนส่งในจังหวัดเพื่อให้มีรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางเพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชนทั้งเที่ยวไปและกลับ และสามารถรองรับการเดินทางเชื่อมต่อทุกโหมด
การเดินทาง ทั้งบก น้ำ ราง และอากาศ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว กรณีมีการนำรถโดยสารไม่ประจำทางมาให้บริการเสริมต้องได้รับอนุญาตและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถอย่างเคร่งครัด ห้ามคิดอัตราค่าโดยสารเกินและต้องส่งผู้โดยสารถึงที่หมายด้วยความสะดวกและปลอดภัย หากฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที และในส่วนของพนักงานขับรถ ต้องมีใบอนุญาตขับรถถูกต้องตรงตามประเภท มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เสพสารเสพติดหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากตรวจสอบพบต้องเปลี่ยนคนขับทันที 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS จะเฝ้าระวังและติดตามการใช้ความเร็วของรถสาธารณะต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ป้องกันการใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด หรือพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ และจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้บริการสอบถามข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท หากพบพฤติกรรมปฏิเสธผู้โดยสาร ไม่ส่งผู้โดยสารที่จุดหมายปลายทางที่ได้ตกลงกันไว้ และการฉวยโอกาสเอาเปรียบในทุกรูปแบบ ดำเนินการตามกฎหมายสูงสุดทุกกรณี ทั้งนี้ ขอให้ผู้แจ้งระบุรายละเอียดของรถโดยสารและผู้ขับรถให้มากที่สุดเพื่อให้สามารถติดตามผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้โดยเร็ว เช่น หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-สกุลผู้ขับรถ วัน เวลา สถานที่ในการใช้บริการ ทั้งนี้ เมื่อมีการตรวจสอบและดำเนินการเปรียบเทียบปรับหรือคดีถึงที่สุดแล้ว ผู้แจ้งมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งเงินรางวัลนำจับ ร้อยละ 50 ของเงินค่าปรับหลังจากหักเป็นเงินนำส่งรายได้แผ่นดินแล้ว เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างวินัยการขับขี่ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด        

--------------------------------------

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
181164---ข่าวที่ 22 กรมการขนส่งทางบก ลอยกระทง 64 เดินทางปลอดภ.doc 18 พ.ย. 2564 144 KB 57

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl