กรมขนส่งทางบก

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

กรมการขนส่งทางบก ร่วมมือกับ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ภายใต้ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เปิดจุดบริการพักรถบรรทุก PT Max Camp สำหรับพนักงานขับรถบรรทุกเข้าใช้บริการจอดพัก สนับสนุนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2564) เวลา 10.00 น. ณ สถานีบริการ พีที สาขาวังน้อย 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ลงพื้นที่เยี่ยมชมจุดบริการพักรถสำหรับรถบรรทุก PT Max Camp ภายในสถานีบริการ พีที สาขาวังน้อย 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหารของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมจุดบริการพักรถสำหรับรถบรรทุก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่พนักงานขับรถบรรทุกสามารถเข้าใช้บริการภายในพื้นที่ PT Max Camp ที่บริษัท พีทีจี ได้พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการเป็นจุดพักรถขนาดใหญ่และการอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับพนักงานขับรถโดยเฉพาะ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การสนับสนุนพื้นที่ภายในสถานีบริการพีทีสำหรับเป็นจุดบริการพักรถบรรทุก กรมการขนส่งทางบกได้รับความร่วมมือจาก บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจค้าปลีกน้ำมันและธุรกิจในเครืออีกหลากหลายประเภท โดยได้ให้การสนับสนุนพื้นที่ภายในสถานีบริการพีที สำหรับเป็นจุดบริการพักรถสำหรับรถบรรทุก หรือ Max Camp พร้อมจัดเตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้ให้พนักงานขับรถบรรทุกเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน Q Mark ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 443 ราย รถบรรทุกจำนวนทั้งสิ้น 59,915 คัน จะได้รับสิทธิในการเข้าใช้ PT Max Camp โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยสถานีบริการ พีที ที่มีจุดบริการพักรถบรรทุก จะมีป้ายข้อมูลและการบริการ แสดงสัญลักษณ์ PT Max Camp ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ภายในพื้นที่จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับพนักงานขับรถบรรทุกโดยเฉพาะ ความร่วมมือดังกล่าว ช่วยส่งเสริมพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าทางถนนผ่านกลไกระบบมาตรฐาน Q Mark และร่วมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สอดรับกับนโยบายของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ในด้านการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถ ซึ่งพนักงานขับรถที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ มีจุดจอดพักรถบรรทุกที่เหมาะสมและปลอดภัย นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นพื้นที่รองรับสำหรับจอดพักรถบรรทุกและรถยนต์ของประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ที่กำลังจะถึงนี้อีกด้วย 

นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดเผยว่า บริษัท พีทีจี เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก และการสนับสนุนระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก หรือ Q Mark ของกรมการขนส่งทางบก จึงได้ให้การสนับสนุนพื้นที่ภายในสถานีบริการพีที สำหรับเป็นจุดบริการพักรถสำหรับรถบรรทุก PT Max Camp โดยบริษัท พีทีจี ได้เปิดให้บริการ PT Max Camp ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบันมีจุดบริการพักรถสำหรับรถบรรทุก PT Max Camp ในสถานีบริการ พีที จำนวนทั้งสิ้น 42 แห่ง และกำลังขยายสาขาไปตามเส้นทางหลักทั่วประเทศ ซึ่งภายในพื้นที่ PT Max Camp มีการจัดเตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้รองรับ อาทิ พื้นที่พักผ่อน ห้องอาบน้ำ ห้องสุขา โทรทัศน์ เครื่องซักผ้า จุดชาร์จโทรศัพท์ สำหรับพนักงานขับรถบรรทุก รวมถึงการจัดพื้นที่ไว้ให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ได้จอดพักพร้อมไฟส่องสว่างในช่วงกลางคืนเพิ่มความปลอดภัย นอกจากนี้ ภายในบริเวณของสถานีบริการพีทียังมีร้านสะดวกซื้อ (Max Mart) และศูนย์ซ่อมบำรุงรถบรรทุกไว้รองรับการเข้าใช้บริการของพนักงานขับรถบรรทุก และประชาชนทั่วไป

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า ภายใต้ความร่วมมือและการสนับสนุนดังกล่าว ระหว่างกรมการขนส่งทางบก กับบริษัท พีทีจี เห็นได้ชัดเจนว่าภาคเอกชนให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งสินค้าให้เกิดความปลอดภัย ภายใต้กลไกระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark เพื่อทำให้ระบบการขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
----------------------------------

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
641130--ข่าวที่ 29 กรมการขนส่งทางบก ร่วมมือกับบ.พ.docx 30 พ.ย. 2564 191 KB 98

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl