กรมขนส่งทางบก

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! สถิติการใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีในกรุงเทพมหานคร เดือนพฤษภาคม 2565 แนะ!!! รถยนต์อายุการใช้งานเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน 5 ปี นำรถเข้าตรวจสภาพก่อนชำระภาษีล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ รอรับเอกสารทางไปรษณีย์ สะดวกสบายไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานขนส่ง

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมุ่งยกระดับการให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพการบริการภาครัฐที่เข้าถึงและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนเจ้าของรถได้อย่างยั่งยืน มีช่องทางให้เลือกใช้บริการที่หลากหลาย ซึ่งช่องทางให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่สะดวกสบายที่สุดในขณะนี้ คือ ช่องทางรับชำระภาษีรถผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://eservice.dlt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ที่อำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง ทั้งยังสามารถดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้ก่อนครบอายุภาษี 90 วัน ส่งผลให้สถิติการให้บริการชำระภาษีรถประจำปีของกรมการขนส่งทางบก ในเดือนพฤษภาคม 2565 สามารถจัดเก็บภาษีรถประจำปีได้ทั้งสิ้น 794,343,656.78 บาท โดยมีผู้ใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax จำนวน 8,888 คัน ผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th จำนวน 65,240 คัน เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำนวน 13,450 คัน ผ่านแอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet จำนวน 1,086 คัน ในส่วนการใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 มีผู้ใช้บริการจำนวน 407,650 คัน การใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) จำนวน 73,909 คัน ชำระภาษีรถประจำปี ณ ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 883 คัน ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) จำนวน 2,689 คัน และผ่านธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการ จำนวน 3 คัน รวมมียอดผู้ใช้บริการชำระภาษีประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ทั้งสิ้น 573,798 คัน 

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบกพัฒนายกระดับการให้บริการให้ครอบคลุมเจ้าของรถที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี หรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี หรือรถที่ค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี สามารถชำระภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ได้ โดยมีเงื่อนไขต้องนำรถเข้าตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการชำระภาษีประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ ส่วนรถที่ไม่มีเงื่อนไขต้องตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีสามารถดำเนินการได้ทันที ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระภาษีรถประจำปีให้แก่ประชาชน ได้เปิดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่ศูนย์บริการร่วมคมนาคม เชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. โดยภายในศูนย์บริการร่วมคมนาคมมีตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) ให้บริการอีกด้วย ซึ่งประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองทุกขั้นตอนและได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีจากตู้ Kiosk ทันที โดยไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก สำหรับการให้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax เมื่อมีการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีชั่วคราว เพื่อให้เจ้าของรถสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการชำระภาษีจนกว่าจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีจากกรมการขนส่งทางบก โดยสามารถเลือกให้จัดส่งเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ซึ่งจะได้รับภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน หรือเลือกรับเอกสารด้วยตนเองที่ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) ภายในสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ก็ได้ 
--------------------------------    

 

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ข่าวที่ 120---250665 กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก หาแนวทางกล.docx 29 มิ.ย. 2565 895 KB 41

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl