กรมขนส่งทางบก

วันที่ 16 กรกฎาคม 2565

ตามที่มีข่าวผ่านสื่อออนไลน์กรณีผู้ขับรถแท็กซี่มีพฤติกรรมใช้กิริยาไม่สุภาพต่อผู้โดยสารซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และไม่ใช้มาตรค่าโดยสารนั้น 

 

        วันนี้ (16 ก.ค. 65) กรมการขนส่งทางบก โดยกองตรวจการขนส่งทางบก ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า เหตุเกิดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลาประมาณ 06:28 น. ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นรถแท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน ทส 6775 กรุงเทพมหานคร มีนายถวิล ช่องงาม เป็นผู้ขับรถแท็กซี่คันเกิดเหตุ จึงได้เรียกให้เข้ามารายงานตัวและชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้ขับรถยอมรับว่าได้แสดงพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาจริง

        ในการนี้ กรมการขนส่งทางบก โดยกองตรวจการขนส่งทางบก พิจารณาแล้ว เห็นว่าการกระทำดังกล่าวของผู้ขับรถแท็กซี่ มีความผิดตามพรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 57 ฉ (2) ประกอบมาตรา 66/2 ฐานแสดงกิริยาไม่สุภาพต่อผู้โดยสาร และตามมาตรา 5 (2) ประกอบมาตรา58 ฐานไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร จึงได้ดำเนินการลงโทษ ดังนี้

        1.เปรียบเทียบปรับเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท

        2.ตัดคะแนนในใบอนุญาตขับรถสาธารณะทันที 100 คะแนน จนเหลือคะแนน 0 คะแนน ส่งผลให้ถูกพักใช้ใบอนุญาตผู้ขับรถสาธารณะเป็นเวลา 90 วัน

        3.ให้เข้ารับการอบรมการสร้างจิตสำนึกที่ดี กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา 3 ชั่วโมง

        ทั้งนี้ ในส่วนของพฤติกรรมการพกอาวุธมีดนั้น สภ.สุวรรณภูมิ ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้ขับรถในข้อหาพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหรือหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควร เป็นเงิน 1,000 บาท แล้ว

เอกสารดาวน์โหลด PHOTO

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl