กรมขนส่งทางบก

วันที่ 16 มิถุนายน 2559

กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถตู้ชนิดพิเศษ จำนวนไม่เกิน 11 ที่นั่ง [รถมาตรฐาน 2(จ)] เพื่อประกอบการรับจ้างเหมา และรับจ้างประจำ เปิดรับคำขอถึง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

 

นายจิรุตม์  วิศาลจิตร  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถตู้ชนิดพิเศษ ที่มีจำนวนที่นั่งไม่เกิน 11 ที่นั่ง [รถมาตรฐาน 2(จ)] จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายนนี้ โดยรถตู้ชนิดพิเศษที่เปิดรับคำขอดังกล่าว เป็นรถโดยสารที่ประกอบการแบบรับจ้างเหมาทั่วไป

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
4579_Pr-Press New 26 14 november 2014.pdf 16 มิ.ย. 2559 267 KB 535

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl