กรมขนส่งทางบก

วันที่ 17 มิถุนายน 2559

กรมการขนส่งทางบก เพิ่มทางเลือกให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถ สามารถเข้าอบรมกับสถาบันการศึกษาของรัฐที่ทำความตกลงร่วมกับกรมการขนส่งทาง บก เพื่อนำใบรับรองผ่านการอบรมเข้าทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถกับกรมการขนส่ง ทางบกต่อไป

 

นายสุชาติ กลิ่นสุวรรณ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาคุณภาพผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ด้วยการเพิ่มชั่วโมงการอบรมความรู้ด้านการจราจรและการขับรถที่ปลอดภัยจาก เดิม 2 ชั่วโมง เป็น 4 ชั่วโมง เพื่อเสริมสร้างความรู้กฎหมายจราจรและวินัยจราจร รวมถึงการขับขี่อย่างปลอดภัย ทำให้ประชาชนต้องใช้เวลาในการติดต่อขอรับใบอนุญาตเพิ่มขึ้น และจากจำนวนผู้ใช้บริการที่มากขึ้นทุกวัน ทำให้ต้องรอคิวอบรมและทดสอบเป็นเวลานาน ฯ

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
4860_Pr-Press New 109 14 March 2015.pdf 17 มิ.ย. 2559 201 KB 557

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl