กรมขนส่งทางบก

วันที่ 22 มิถุนายน 2559

กรมการขนส่งทางบก เตรียมพร้อม!!! คู่มือสำหรับประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการกับกรมการขน ส่งทางบก ยึดหลักรวดเร็ว, ถูกต้อง, โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยประชาชนสามารถตรวจดูข้อมูลได้ที่ www.dlt.go.th ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

 

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กรมการขนส่งทางบกได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้ประชาชน ภาคธุรกิจ และภาคส่วนอื่นๆ สามารถ เข้าไปดูรายละเอียด หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไข ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม และช่องทางการให้บริการในการดำเนินการแต่ละงานบริการ เพื่อจะได้จัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจะทำให้การติดต่อขอรับบริการกับกรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเริ่มเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก (www.dlt.go.th) เลือกแบนเนอร์ “คู่มือสำหรับประชาชนของกรมการขนส่งทางบก”

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
5041_Pr-Press New 179 21 July 2015.pdf 22 มิ.ย. 2559 125 KB 830

ข่าวสารแนะนำ

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
สมัครรับข่าวสาร
สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา ท่านจะได้รับข่าวสารอัพเดจฟรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl