กรมขนส่งทางบก

เกี่ยวกับกรม

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ระเบียบวาระการประชุม อนุ 30 ครั้งที่ 26/2563 9 กันยายน 2563 12 KB 52
ระเบียบวาระการประชุม อนุ 30 ครั้งที่ 25/2563 9 กันยายน 2563 12 KB 55
ระเบียบวาระการประชุม อนุ 30 ครั้งที่ 24/2563 9 กันยายน 2563 12 KB 49
ระเบียบวาระการประชุม อนุ 30 ครั้งที่ 23/2563 9 กันยายน 2563 11 KB 40
ระเบียบวาระการประชุม อนุ 30 ครั้งที่ 22/2563 9 กันยายน 2563 10 KB 40
ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ (70) ครั้งที่ 22/2563 28 สิงหาคม 2563 56 KB 80
ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ (70) ครั้งที่ 21/2563 20 สิงหาคม 2563 54 KB 77
ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ (70) ครั้งที่ 20/2563 11 สิงหาคม 2563 58 KB 80
ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ (70) ครั้งที่ 19/2563 29 กรกฎาคม 2563 54 KB 96
ระเบียบวาระการประชุม อนุ 30 ครั้งที่ 21/2563 23 กรกฎาคม 2563 10 KB 122

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl