กรมขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

การจดทะเบียนรถยนต์ปิคอัพ 4 ประตู

เจ้าของรถอาจขอจดทะเบียนรถยนต์ปิคอัพ 4 ประตู (นั่งสองตอนท้ายบรรทุก) ได้เป็น 2 ประเภท คือ
 1. 1.
  กรณีที่ไม่มีการต่อเติมใส่หลังคาและจัดวางที่นั่งบนส่วนที่เป็นกระบะส่วน ท้าย จะจดทะเบียนเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) มีแผ่นป้ายทะเบียนเป็นพื้นสีขาว ตัวอักษร ตัวเลขและขอบแผ่นป้ายเป็นสีดำ ซึ่งจะจัดเก็บภาษีประจำปีตามความจุกระบอกสูบ (CC) ของเครื่องยนต์
 2. 2.
  กรณีที่มีการดัดแปลงต่อเติมกระบะส่วนท้ายรถ โดยการใส่หลังคาจะต้องติดตั้ง โครงหลังคาและจัดวางที่นั่งลักษณะสองแถวเพิ่มเติม ทำให้มีจำนวนที่นั่งผู้โดยสารเกิน 7 ที่นั่ง จะจดทะเบียนเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) มีแผ่นป้ายทะเบียนเป็นพื้นสีขาวตัวอักษร ตัวเลข และ ขอบแผ่นป้ายเป็นสีน้ำเงิน จัดเก็บภาษีประจำปีตามน้ำหนักรถยนต์ ซึ่งอัตราภาษีประจำปี จะต่ำกว่ารถยนต์ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) กรณีนี้ถ้าหากเจ้าของรถได้ดัดแปลงลักษณะรถให้ผิด ไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ด้วยการถอดโครงหลังคา และเบาะนั่งตอนท้ายออก โดยไม่ได้รับอนุญาต จากนายทะเบียน เป็นการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีประจำปีทำให้รัฐสูญเสียรายได้และเกิดความไม่ เป็นธรรมกับผู้ที่จดทะเบียนรถโดยถูกต้อง เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท

กรมการขนส่งทางบก

 • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
 • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
  โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
  Email
 • Social Network กรมการขนส่งทางบก
 • facebook link
 • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl