กรมขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) รถที่ใช้ในการขนส่งประจำทาง รถที่ใช้ในการขนส่งไม่ประจำทาง รถที่ใช้ในการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก รถที่ใช้ในการขนส่งส่วนบุคคล
ไม่มากกว่า 500 300 บาท 450 บาท 300 บาท 150 บาท
ตั้งแต่ 501 ถึง 750 400 บาท 600 บาท 400 บาท 300 บาท
ตั้งแต่ 751 ถึง 1,000 500 บาท 750 บาท 500 บาท 450 บาท
ตั้งแต่ 1,001 ถึง 1,250 600 บาท 900 บาท 600 บาท 800 บาท
ตั้งแต่ 1,251 ถึง 1,500 700 บาท 1,050 บาท 700 บาท 1,000 บาท
ตั้งแต่ 1,501 ถึง 1,750 900 บาท 1,350 บาท 900 บาท 1,300 บาท
ตั้งแต่ 1,751 ถึง 2,000 1,100 บาท 1,650 บาท 1,100 บาท 1,600 บาท
ตั้งแต่ 2,001 ถึง 2,500 1,300 บาท 1,950 บาท 1,300 บาท 1,900 บาท
ตั้งแต่ 2,501 ถึง 3,000 1,500 บาท 2,250 บาท 1,500 บาท 2,200 บาท
ตั้งแต่ 3,001 ถึง 3,500 1,700 บาท 2,550 บาท   2,400 บาท
ตั้งแต่ 3,501 ถึง 4,000 1,900 บาท 2,850 บาท   2,600 บาท
ตั้งแต่ 4,001 ถึง 4,500 2,100 บาท 3,150 บาท   2,800 บาท
ตั้งแต่ 4,501 ถึง 5,000 2,300 บาท 3,450 บาท   3,000 บาท
ตั้งแต่ 5,001 ถึง 6,000  2,500 บาท 3,750 บาท   3,200 บาท
ตั้งแต่ 6,001 ถึง 7,000 2,700 บาท 4,050 บาท   3,400 บาท
ตั้งแต่ 7,001 ขึ้นไป 2,900 บาท 4,350 บาท   3,600 บาท

กรมการขนส่งทางบก

  • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
  • โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888
    โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น)
  • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
    Email
  • Social Network กรมการขนส่งทางบก
  • facebook link
  • contact to line

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์แอดเดรส

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม
bl